Click the name of the race
to view the videosVegas


New Jersey Denver
Nashville Houston
Seattle Indianapolis
Daytona Atlanta
Detroit Arlington Texas
Minneapolis San Diego
Oakland Anaheim 2
Glendale Anaheim 1